یادداشت های یک طلبه

وبلاگ حجه الاسلام خدادادنژاد
دسته: معارف

وحدت وجود

۱۵ مرداد ۱۳۹۴ | توسط خدادادنژاد | دسته معارف

این شعر از اشعار عرفانی است که بابیان تمثیلی وحدت وجود را بیان می کند…

رَقّ الزُّجاجُ وَرَقَّت الخَمرُ                        فَتشابَها فَتَشاکل الأَمرُ

فَکَأَنَّها خَمرٌ وَلا قَدح                             وَکَأَنَّها قَدحٌ وَلا خَمرُ

—————————————————————————————————————

ترجمه:

از صفای   می و لطافت جام                    در هم آمیخت رنگ جام و مدام
همه جام است نیست گویی می              یا مدام است نیست گویی جام