یادداشت های یک طلبه

وبلاگ حجه الاسلام خدادادنژاد

معارف

وحدت وجود

6 آگوست 2015 | توسط خدادادنژاد | دسته معارف

این شعر از اشعار عرفانی است که بابیان تمثیلی وحدت وجود را بیان می کند…

رَقّ الزُّجاجُ وَرَقَّت الخَمرُ                        فَتشابَها فَتَشاكل الأَمرُ

فَكَأَنَّها خَمرٌ وَلا قَدح                             وَكَأَنَّها قَدحٌ وَلا خَمرُ

—————————————————————————————————————

ترجمه:

از صفای   می و لطافت جام                    در هم آمیخت رنگ جام و مدام
همه جام است نیست گویی می              یا مدام است نیست گویی جام